Kirjautuminen

 
Käyttäjätunnus   
Salasana   
REKISTERÖINTI »
REKISTERÖINTI | KIRJAUTUMINEN

Fodesco Oy -konsernin verkkosivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Fodesco Oy -konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden verkkosivustoihin. Fodescon verkkosivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Sivuston käyttö

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Fodesco Oy. Osoite: Hirsikankaantie 2, 80710 Lehmo, Suomi.
Fodesco antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Fodescon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.
Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Fodesco Oy:llä. Fodescon toiminimi ja logo ovat Fodesco-konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Fodescon logoa ei saa käyttää sivustossa ilman Fodescon suostumusta.
Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.
Fodescolla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Fodescolla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Vastuut

Fodesco ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Fodesco ei takaa, että verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Fodescon verkkosivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.
Fodesco ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä
verkkosivuilta mahdollisesti on linkki.
Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Henkilö- ja yritystiedot

Fodesco käsittelee henkilö- ja yritystietoja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä rekisteri- ja tietosuojaselostetta noudattaen. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Fodescon asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen.
Tietosuojalalain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävillä täällä.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Fodescolle sähköpostitse. Fodescolla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Fodesco ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Fodescon verkkosivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Joensuun käräjäoikeudessa.

 

© Fodesco Group 2023  |  Yritystiedot  |  Käyttöehdot  |  Rekisteri- ja tietosuojaseloste  |  Evästeet  |  Uutiset  |  Työpaikat  |